ASK Erasmus+ assistent-treenerite koolitusprogramm

ASK Erasmus+ assistent-treenerite koolitusprogramm

Eesti Tsirkusekeskus on partner 2018 juulis alanud rahvusvahelises projektis ASK. Erasmus+ programmi
poolt rahastatava projekti eesmärgiks on töötada välja tsirkuse assistent-treenerite koolitusprogramm.
Projektis osaleb 11 riigist kokku 25 inimest, kohtudes viiel korral viies eri riigis. 2019. aastal toimub üks
5-päevane töötuba ka Tallinnas.
Tsirkuse assistent-treeneritele ei ole varasemalt piisavalt tähelepanu pööratud. Mõnes partnerriigis on
taoline programm juba loodud ja sealt tulevate ekspertide abiga luuksegi Euroopa programm, mis muutub
hiljem kättesaadavaks kõigile, kel vajadus ja huvi treeneri assistentide koolitamiseks.
Projektist osalema oodatakse tsirkusetreeneri assistente, inimesi, kes on huvitatud treeneri assistendiks
õppimisest, tsirkuseprofessionaale ja treenerite koolitajaid.
ASK projekti partnerid on:
Suomen Noortetsirkuste Liit
Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus
Fundacja Miasto Projekt, Poola
Vlaams centrum voor circuskunsten vzw, Belgia
Associazione Sportiva Dilettantistica Giocolieri e Dintorni, Itaalia
Circomundo, Hollandi Tsirkusekeskus
Federacion Española de Escuelas de Circo Socio Educativo, Hispaania
Prantsusmaa Noortetsirkuste Föderatsioon
Suurbritannia Tsirkuse Võrgustik
BAG-Zirkuspädagogik, Saksamaa
Slovensko zdruzenje za cirkusko pedagogiko – Cirkokrog, Sloveenia

Programmis on 5 workshoppi ja osaleb igast riigist kaks inimest. Üks on ekspert/treener ja teine assistent/
õpilane. Osalejate kohtustuseks on töötada koostöös grupiga välja programm, mida saab edaspidi aluseks
võtta tsirkusetreeneri assistentide koolitamiseks.
Projekti partner on eesti Tsirkusekeskus ja läbi keskuse ka selle liikmed. Praegu on liikmete hulgast
esimese workshopi jaoks Saksamaale olemas 2 inimest, kes on huvitatud. Ideaalis peaksid samad 2
inimest käima kõikidel workshopidel, aga arvata võib, et see ei pruugi olla võimalik. Teine workshop
toimub Eestis.
Eestis toimub aastal 2020 jätkuprojekt, kus saavad osaleda ilmselt kõik kohalikud huvilised ja väike hulk
välismaalasi. See koolitus on kindlasti avatud kõigile.

Tsirkuse Keskus

Comments are closed.